České země 1518 INDEX Čechy 1518

Klaudyánova mapa Čech z roku 1518

Helwigova mapa Slezska z roku 1561, vydání z roku 1655

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625

Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627

Mapa Čech v podobě růže z roku 1668

Vogtova mapa Čech z roku 1712

Mapa Moravy Cóvense a Mortiera z roku 1742

Mapa Čech z roku 1744 podle Mullera

Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748

Lothova mapa Čech z roku 1847

Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století

Erbenova mapa Čech z roku 1883

Mapa Moravy z roku 1888 podle Schobera

Mapa Republiky československé z roku 1935

Mapa Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941

Mapa Československa z roku 1957

Seznam map
Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století


ZvětšitZobrazit v původní velikosti (1,4MB) (2,4MB)
Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století
 

Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století

Moravia marchionatus in sex circulos divisus juxta.

Copyright © Milan V. Drápela, Masarykova univerzita v Brně.

Podobně jako byla Mullerova mapa Čech po celé 18. století základem všech mapových děl zobrazujících České království, stala se také jeho mapa Moravy z roku 1716 pramenem pro kartografická zpracování Moravského markrabství.

Již od roku 1730 vydávala norimberská kartografická dílna Jana Baptisty Homanna podle Múllera mapy moravských krajů a zmenšenou celkovou mapu Moravy. Odvozené mapy Moravy vycházely i v dalších nakladatelstvích, v Norimberku u Jana Kryštofa Weigela, ve Vídni u Jana Jakuba Lidla a Františka Jana Josefa Reillyho, v Amsterodamu u Jana Cóvense a Petra Mortiera aj. Mullerovu mapu Moravy znal rovněž augšpurský nakladatel a mědirytec Matyáš Seutter (1678-1756/57). Vlastní kartografickou dílnu založil v Augšpurku roku 1707 - vedle Homannova nakladatelství patřila v 18. století v německých zemích k nejvýznamnějším.

Seutterova mapa Moravy v měřítku cca 1 : 513 000 s rozměry 487x570 mm zobrazuje zemi rozdělenou do šesti krajů (Brněnský, Hradišfský, Jihlavský, Olomoucký, Přerovský a Znojemský), města, městečka i menší lokality, vodstvo a schematicky zeleň a reliéf. Titul mapy zdobí moravský znak s alegoriemi hojnosti, vedutu Brna se Špilberkem symboly vinařství.


©2000  burda.vladimir@atlas.cz