České země 1518 INDEX Čechy 1518

Klaudyánova mapa Čech z roku 1518

Helwigova mapa Slezska z roku 1561, vydání z roku 1655

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625

Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627

Mapa Čech v podobě růže z roku 1668

Vogtova mapa Čech z roku 1712

Mapa Moravy Cóvense a Mortiera z roku 1742

Mapa Čech z roku 1744 podle Mullera

Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748

Lothova mapa Čech z roku 1847

Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století

Erbenova mapa Čech z roku 1883

Mapa Moravy z roku 1888 podle Schobera

Mapa Republiky československé z roku 1935

Mapa Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941

Mapa Československa z roku 1957

Seznam map
Lothova mapa Čech z roku 1847


ZvětšitZobrazit v původní velikosti (1,8MB) (2,1MB)
Lothova mapa Čech z roku 1847
 

Lothova mapa Čech z roku 1847

Mappa Králowstwí Českého, Topographisch-statístische Post und Strassenkarte des Kdnigreiches Bóhmen nach den besten uorhandenen vuellen.

Copyright © Historický ústav AV ČR v Praze, mapová sbírka.

Kartografické práce Jana Lotha (1816-?) patří mezi první, na nichž se v polovině 19. století začala objevovat čeština. Dvojjazyčné české a německé tituly a zčásti i názvosloví svědčí o výrazných změnách, jejichž začátky spadají do sklonku 18. století a během 19. století utvářely novodobý český národ a formovaly moderní společnost.

Lothova mapa Čech z roku 1847 (800x950 mm, grafické měřítko v dolnorakouských mílích, cca 1 : 400 000) je podobně jako jeho mapy českých krajů (Boleslavského, Budějovického, Kouřimského, Prácheňského a Táborského) graficky velmi pěkně vypravena a má až na chybějící zobrazení terénu bohatý obsah. Znázorňuje dobové správní rozdělení Čech na šestnáct krajů, silniční a železniční síť, sídla, podrobně rozlišená podle jejich významu, údaje o nerostných nalezištích, dolech, průmyslových závodech, poštách, lázních, školství aj.

Plánek Prahy zachycuje město dosud sevřené hradbami, zvlášť je umístěna mapka okolí Prahy s místy dosažitelnými během jedné hodiny. Mapu doplňuje statistický sumář šestnácti krajů a stručný popis Království českého. Na svou dobu výjimečné parergon (obrazová výzdoba na rnapách, zejména v 18. století) v pravém dolním rohu mapového listu je alegorií krásy a bohatství české země.


©2000  burda.vladimir@atlas.cz