České země 1518 INDEX Čechy 1518

Klaudyánova mapa Čech z roku 1518

Helwigova mapa Slezska z roku 1561, vydání z roku 1655

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625

Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627

Mapa Čech v podobě růže z roku 1668

Vogtova mapa Čech z roku 1712

Mapa Moravy Cóvense a Mortiera z roku 1742

Mapa Čech z roku 1744 podle Mullera

Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748

Lothova mapa Čech z roku 1847

Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století

Erbenova mapa Čech z roku 1883

Mapa Moravy z roku 1888 podle Schobera

Mapa Republiky československé z roku 1935

Mapa Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941

Mapa Československa z roku 1957

Seznam map
Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748


ZvětšitZobrazit v původní velikosti (1,5MB) (2,2MB)
Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748
 

Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748

Copyright © Historický ústav AV ČR v Praze, mapová sbírka.

Jan Tobiáš Majer (1723-1762), astronom, matematik a kartograf, pracoval v letech 1746-1751 v kartografické dílně Homannových dědiců v Norimberku, později působil jako profesor matematiky a ředitel astronomické observatoře v Góttingenu. V roce 1750 vytvořil první glóbus Měsíce. Podle geodetických měření Jana Kryštofa Mullera a Jana Wolfganga Wielanda sestavil mapu českých zemí, odpovídající územním rozsahem stavu před rokem 1635. Tehdy byly součástí zemí Koruny české Čechy, Morava, Slezsko s Kladskem a Horní i Dolní Lužice.

Znaky, umístěné pod latinským titulem mapy, jsou čtyři (pro Čechy, Moravu, Slezsko a Lužici), ve francouzském názvu je zmíněn český stát a Slezské vévodství. Ve skutečnosti však již roku 1747 Slezsko ani Lužice k českým zemím, a tím ani k rakouské monarchii nepatřily. Mapa o rozměrech 475x540 mm v měřítku cca 1 : 981 000 má dvojí dataci, v hlavním latinském názvu rok 1747, ve francouzském rok 1748. Vyšla v Norimberku u Homannových dědiců v díle Atlas compendiarius quinquagínta tabularum geographicarum Homannianarum.


©2000  burda.vladimir@atlas.cz