České země 1518 INDEX Čechy 1518

Klaudyánova mapa Čech z roku 1518

Helwigova mapa Slezska z roku 1561, vydání z roku 1655

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625

Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627

Mapa Čech v podobě růže z roku 1668

Vogtova mapa Čech z roku 1712

Mapa Moravy Cóvense a Mortiera z roku 1742

Mapa Čech z roku 1744 podle Mullera

Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748

Lothova mapa Čech z roku 1847

Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století

Erbenova mapa Čech z roku 1883

Mapa Moravy z roku 1888 podle Schobera

Mapa Republiky československé z roku 1935

Mapa Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941

Mapa Československa z roku 1957

Seznam map
Komenského mapa Moravy z roku 1680
podle rytiny z roku 1627


ZvětšitZobrazit v původní velikosti (1,8MB) (2,7MB)
Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny 
            z roku 1627
 

Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627

Copyright © Muzeum Komenského v Přerově.

Jan Amos Komenský (1592-1670) připravoval mapu Moravy z dlouho shromažďovaného materiálu řadu let a původně snad zamýšlel připojit ji k dílu o moravských dějinách De Antlquitatibus Morauiae, jeho rukopis se však nezachoval.

Komenský se snažil především opravit chyby a omyly Fabriciovy mapy Moravy (1569) a doplnit ji o své vlastní poznatky a svědectví vrstevníků. V latinském věnování Ladislavu Velenovi ze Žerotína (oba dva, Komenský i Žerotín, již tehdy pobývali v pobělohorském exilu) uvedl: "Početné jsou a rozličně vydané místopisné mapy naší vlasti, nejjasnější pane, ale všecky jsou plny chyb."

Nejstarší výtisk mapy Moravy, tištěné z mědirytiny, pochází již asi z roku 1624, další jsou datovány léty 1627, 1633, 1645, 1664, 1677 (první vydání v Čechách s titulem Morauiae olim regnum nunc marchionatus jako příloha díla Tomáše Pešiny z Čechorodu Mars Moravicus, mapu ryl Samuel Dvořák) atd. Komenského mapa Moravy tak byla vydávána více než 150 let a tištěna z dvanácti různých tiskových desek.

Mapa Moravy o rozměrech 442x544 mm je v měřítku 1 : 470 000 pro síť, 1 : 520 000 pro kresbu. Kromě schematického reliéfu, vodstva a sídel zaznamenal Komenský na mapě také vinice, výběr léčivých pramenů a lázní, sklárny a železnorudné, zlaté i stříbrné doly.


©2000  burda.vladimir@atlas.cz