České země 1518 INDEX Čechy 1518

Klaudyánova mapa Čech z roku 1518

Helwigova mapa Slezska z roku 1561, vydání z roku 1655

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625

Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627

Mapa Čech v podobě růže z roku 1668

Vogtova mapa Čech z roku 1712

Mapa Moravy Cóvense a Mortiera z roku 1742

Mapa Čech z roku 1744 podle Mullera

Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748

Lothova mapa Čech z roku 1847

Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století

Erbenova mapa Čech z roku 1883

Mapa Moravy z roku 1888 podle Schobera

Mapa Republiky československé z roku 1935

Mapa Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941

Mapa Československa z roku 1957

Seznam map
Mapa Československa z roku 1957


ZvětšitZobrazit v původní velikosti (1,6MB) (2,4MB)
Mapa Československa z roku 1957
 

Mapa Československa z roku 1957

Československá republika l: české země, č. 5.

Copyright © Ústřední ústav geodetický a kartografický v Praze.

Po roce 1945 bylo nutné poměrně rychle aktualizovat československou atlasovou kartografii, zejména pro potřeby škol. Na vydávání jednotlivých map nebo jejich sérií v nakladatelství Václava Neuberta navázal roku 1947 Soubor map ze Školního zeměpisného atlasu Brunclíkova-Machátova (poslední předválečné vydání Školního zeměpisného atlasu Brunclíkova-Machátova je datováno rokem 1938), redigovaný Bedřichem Šalamonem a Karlem Kuchařem. Tento Soubor Kuchař s Šalamonem autorsky přepracovali a vydali roku 1950 pod titulem Školní zeměpisný atlas, určený školám 2. a 3. stupně. Atlas obsahoval 34 mapových listů, od 2. vydání 37 listů.

Obecně zeměpisná mapa Československa v měřítku 1 : 1 000 000 o rozměrech 290x512 mm je z 6. vydání Školního zeměpisněho atlasu, vydaného v roce 1957 Ústřední správou geodezie a kartografie. Celý atlas obsahuje 94 map, mapek a plánů na 37 listech. Sedmé a poslední vydání z roku 1958 ukončilo atlasovou řadu, jejíž původní předlohou byl přes mnoho obsahových a technických změn Brunclíkův-Machátův středoškolský atlas z roku 1904. Od roku 1960 začal místo něj vycházet Školní zeměpisný atlas světa o rozsahu 52 map.


©2000  burda.vladimir@atlas.cz