České země 1518 INDEX Čechy 1518

Klaudyánova mapa Čech z roku 1518

Helwigova mapa Slezska z roku 1561, vydání z roku 1655

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625

Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627

Mapa Čech v podobě růže z roku 1668

Vogtova mapa Čech z roku 1712

Mapa Moravy Cóvense a Mortiera z roku 1742

Mapa Čech z roku 1744 podle Mullera

Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748

Lothova mapa Čech z roku 1847

Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století

Erbenova mapa Čech z roku 1883

Mapa Moravy z roku 1888 podle Schobera

Mapa Republiky československé z roku 1935

Mapa Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941

Mapa Československa z roku 1957

Seznam map
Helwigova mapa Slezska z roku 1561,
vydání z roku 1655


ZvětšitZobrazit v původní velikosti (1,1MB) (3,2MB)
Helwigova mapa Slezska z roku 1561 
vydání z roku 1655
 

Helwigova mapa Slezska z roku 1561, vydání z roku 1655

Bez názvu; v rámečku-kartuši věnování radě města Vratislavi: Zu besonderen Ehren Einem Hoch-Edel-gebornen Gestrengen Rath der Kayser- und Kóniglichen Stadt Breslau, Meinen HochgeEhrtesten Herren.

Copyright © Emil Petrů. Katastrální úřad Pardubice.

Martin Helwig (1516-1574), pedagog a později rektor školy při sv. Maří-Magdaléně ve Vratislavi, se domníval, že porozumět historii Slezska nelze bez dobré znalosti místopisu. Sám zpracoval a roku 1561 vydal obsahově bohatou a výtvarně hodnotnou mapu, která zobrazuje území Horního a Dolního Slezska a Kladska, tehdy součástí českého státu, i sousední pohraniční oblasti Čech a Moravy.

Mapa v měřítku cca 1 : 550 000 o rozměrech 669x816 mm je tištěna z dřevořezu v tiskárně Jana Creutzigera v Nise, je kolorovaná a orientovaná k jihu, aby podle Helwigova vyjádření Horní Slezsko mohlo být zakresleno skutečně v horní části mapového listu. Mapu zdobí 28 znaků slezských knížectví a jejich hlavních měst, znak Českého království a Polska a další dobové motivy. Na úpatí největší ze zobrazených hor, Sněžky, označené názvem Riesenberg, umístil autor drobný obrázek Krakonoše, pojmenovaného Rubezahl, v podobě gryfa s jeleními parohy, kozlíma nohama, ocasem s chvostem a silnou větví v pazourech. Jde pravděpodobně o nejstarší vypodobnění bájného obyvatele a pána Krkonoš.

Helwigova mapa Slezska se dočkala nejméně deseti vydání, která se od sebe liší zněním textu nebo titulu. V kalendáři je publikováno 5. vydání z roku 1685, tištěné Janem Gůntherem Rohrerem a vydané Baumannovými dědici ve Vratislavi.


©2000  burda.vladimir@atlas.cz