České země 1518 INDEX Čechy 1518

Klaudyánova mapa Čech z roku 1518

Helwigova mapa Slezska z roku 1561, vydání z roku 1655

Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625

Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 1627

Mapa Čech v podobě růže z roku 1668

Vogtova mapa Čech z roku 1712

Mapa Moravy Cóvense a Mortiera z roku 1742

Mapa Čech z roku 1744 podle Mullera

Majerova mapa českých zemí z roku 1747-1748

Lothova mapa Čech z roku 1847

Seutterova mapa Moravy z poloviny 18. století

Erbenova mapa Čech z roku 1883

Mapa Moravy z roku 1888 podle Schobera

Mapa Republiky československé z roku 1935

Mapa Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941

Mapa Československa z roku 1957

Seznam map
Mapa Čech z roku 1744 podle Mullera


ZvětšitZobrazit v původní velikosti (1,9MB) (2,8MB)
Mapa Čech z roku 1744 podle Mullera
 

Mapa Čech z roku 1744 podle Mullera

Mappa totius regni Bohemiae ín duodecím circulos diuisae cum comitatu Glacensi et districtu Egrano etc. Le Royaume de Boheme diuisée en ses douze cercles. Carle reduite sur celle de 25 Feuiiles par Míiller a Amsterdam chez Cóvens et Mortier.

Copyright © Historický ústav AV ČR v Praze, mapová sbírka.

Tištěné mapy Čech a jejich krajů ovlivnilo po celé 18. století kartografické dílo Jana Kryštofa Mullera (1673-1721). Jan Kryštof Muller, vojenský inženýr se znalostmi matematiky, geometrie, astronomie a praktického zeměměřičství, zpracoval počátkem 18. století mapu Uher (1709). Roku 1716 vyšla jeho mapa Moravy a o čtyři roky později (1720) mapa Čech na 26 listech včetně jednoho listu přehledného. Mapu vyryl v Augšpurku do měděných desek Mikuláš Kauffer, překrásná parerga podle předlohy Václava Vavřince Reínera Daniel Herz.

Mullerova mapa byla zpočátku vzhledem k velkému množství geografických a hospodářských údajů v rakouské monarchii utajována. Přesto se brzy stala předlohou mnoha jednolistových, zmenšených map Českého království, vycházejících u německých, francouzských, nizozemských a rakouských vydavatelů. Z nich je po stránce grafické i obsahové za nejdokonalejší mapu považována kolorovaná rytina J. Condeta, publikovaná v kalendáři. Vyšla u Jana Cóvense a Petra Mortiera v Amsterodamu asi v roce 1744 (470x550 mm, grafické méřítko - cca 1 : 700 000).


©2000  burda.vladimir@atlas.cz